Quay lại
Số hiệu | 5009/QÐ-BNN-QLCL
Tên văn bản | Quyết định số 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chât lượng
Trích yếu |
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý chủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày ban hành | 21/12/2018
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 380      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7122/VPCP-PL 12/08/2019
2 5736 BNN-PC 08/08/2019
3 4725/BNN-PC 05/07/2019
4 4158/BNN-KH-VP 14/06/2019
5 2039/QÐ-BNN-BVTV 04/06/2019
6 3061/BNN-PC 06/05/2019
7 1312/QÐ-BNN-QLCL 22/04/2019
8 10/CT-TTg 22/04/2019
9 1151/QÐ-BNN-VP 05/04/2019
10 2108/BNN-QLCL 27/03/2019
11 841/QÐ-BNN-PC 13/03/2019
12 1546/BNN-QLCL 04/03/2019
13 1496/BNN-PC 01/03/2019
14 835/BNN-PC 13/02/2019
15 133/KH-QLCL 22/01/2019
16 1475/KH-BCÐTUATTP 28/12/2018
17 47/2018/QÐ-TTg 26/12/2018
18 4354/QÐ-BNN-KHCN 05/11/2018
19 8527/BNN-PC 01/11/2018
20 4156/QÐ-BNN-TTr 24/10/2018

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO