Quay lại
Số hiệu | 14/2018/TT-BNNPTNT
Tên văn bản | Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục sản phẩm, hang hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trích yếu |
Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hang hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành | 29/12/2018
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Chất lượng, ATVS thực phẩm nông lâm sản và muối
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 473      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3497/CTPH-BNN-HSVC 21/05/2019
2 38/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018
3 155/2018/NÐ-CP 12/11/2018
4 17/2018/TT-BNNPTNT 31/10/2018
5 11/2018/TT-BNNPTNT 01/10/2018
6 109/2018/NÐ-CP 29/09/2018
7 78/2018/NÐ-CP 16/05/2018
8 74/2018/NÐ-CP 15/05/2018
9 300/QÐ-TTg 13/03/2018
10 15/2018/NÐ-CP 02/02/2018
11 273/KH-BCÐTUVSATTP 15/03/2017
12 1980/QÐ-TTg 17/10/2016
13 7608/KH-BNN-QLCL 07/09/2016
14 66/2016/NÐ-CP 01/07/2016
15 2316/QÐ-BNN-QLCL 10/06/2016
16 759/QLCL-CL2 22/04/2016
17 742/QLCL-CL2 20/04/2016
18 2956/CT-BNN-QLCL 13/04/2016
19 565/QLCL-CL2 30/03/2016
20 568/QLCL-CL2 30/03/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO