Quay lại
Số hiệu | 14/2018/TT-BNNPTNT
Tên văn bản | Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục sản phẩm, hang hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trích yếu |
Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hang hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành | 29/12/2018
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Chất lượng, ATVS thực phẩm nông lâm sản và muối
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 472      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 38/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018
2 155/2018/NÐ-CP 12/11/2018
3 17/2018/TT-BNNPTNT 31/10/2018
4 11/2018/TT-BNNPTNT 01/10/2018
5 109/2018/NÐ-CP 29/09/2018
6 78/2018/NÐ-CP 16/05/2018
7 74/2018/NÐ-CP 15/05/2018
8 300/QÐ-TTg 13/03/2018
9 15/2018/NÐ-CP 02/02/2018
10 273/KH-BCÐTUVSATTP 15/03/2017
11 1980/QÐ-TTg 17/10/2016
12 7608/KH-BNN-QLCL 07/09/2016
13 66/2016/NÐ-CP 01/07/2016
14 2316/QÐ-BNN-QLCL 10/06/2016
15 759/QLCL-CL2 22/04/2016
16 742/QLCL-CL2 20/04/2016
17 2956/CT-BNN-QLCL 13/04/2016
18 565/QLCL-CL2 30/03/2016
19 568/QLCL-CL2 30/03/2016
20 90/CTrPH/CP-ÐCTUBTWMTTQVN 30/03/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO