Quay lại
Số hiệu | 154/2018/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
Trích yếu |
Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
Ngày ban hành | 09/11/2018
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Nghị định
Lĩnh vực | Kiểm nghiệm, xét nghiệm
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 259      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 11/TT-BYT 19/06/2020
2 688/QLCL-KN 12/04/2016
3 614/QLCL-KN 06/04/2016
4 608/QLCL-KN 05/04/2016
5 587/QLCL-CL2 01/04/2016
6 586/QLCL-CL2 01/04/2016
7 588/QLCL-CL2 01/04/2016
8 512/QLCL-CL2 24/03/2016
9 517/QLCL-KN 24/03/2016
10 2467/QLCL-KN 25/09/2015
11 2383/QLCL-KN 16/09/2015
12 2387/QLCL-KN 16/09/2015
13 2249/QLCL-KN 01/09/2015
14 2235/QLCL-KN 01/09/2015
15 2142/QLCL-KN 18/08/2015
16 2093/QLCL-KN 12/08/2015
17 2048/QLCL-KN 07/08/2015
18 1976/QLCL-KN 29/07/2015
19 1977/QLCL-KN 29/07/2015
20 1938/QLCL-KN 23/07/2015

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO