Quay lại
Số hiệu | 16/2018/TT-BNNPTNT
Tên văn bản | Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT
Trích yếu |
Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành | 29/10/2018
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Chất lượng, ATVS thực phẩm thủy sản
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 670      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 04/VBHN-BNNPTNT 23/05/2019
2 07/2018/TT-BNNPTNT 10/07/2018
3 09/CT-TTg 04/04/2018
4 3379/QÐ-BNN-QLCL 15/08/2017
5 55/2017/NÐ-CP 09/05/2017
6 1414/QÐ-BNN-QLCL 14/04/2017
7 07/VBHN-BNNPTNT 11/04/2017
8 07/2017/TT-BNNPTNT 21/03/2017
9 02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017
10 03/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017
11 2419/QÐ-TTg 13/12/2016
12 9294/KH-BNN-QLCL 02/11/2016
13 08/2016 /TT-BNNPTNT 01/06/2016
14 13/CT-TTg 09/05/2016
15 789/QLCL-CL1 và 788/QLCL-CL1 22/04/2016
16 152/QÐ-QLCL 11/04/2016
17 676 /QLCL-CL1 11/04/2016
18 629/QLCL-CL1 07/04/2016
19 636/QLCL-CL1 07/04/2016
20 623/QLCL-CL1 06/04/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO