Quay lại
Số hiệu | 28/CT-TTg
Tên văn bản | Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
Trích yếu |
Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành | 18/09/2018
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Chỉ thị
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 289      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 07/2019/TT-BNV 01/06/2019
2 06/2019/TT-BNV 01/06/2019
3 2005/QÐ-BNN-VP 31/05/2019
4 03/2019/TT-BNV 14/05/2019
5 161/2018/NÐ-CP 29/12/2018
6 41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018
7 158/2018/NÐ-CP 22/11/2018
8 45/2018/QÐ-TTg 09/11/2018
9 30/CT-TTg 30/10/2018
10 113/2018/NÐ-CP 31/08/2018
11 08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018
12 2876/QÐ-BNN-TCCB 18/07/2018
13 28/2018/QÐ-TTg 12/07/2018
14 08/NQ-CP 24/01/2018
15 101/2017/NÐ-CP 01/09/2017
16 05/2017/TT-BNV 15/08/2017
17 91/2017/NÐ-CP 31/07/2017
18 56/2015/NÐ-CP 27/07/2017
19 88/2017/NÐ-CP 27/07/2017
20 43/2017/QH14 21/06/2017

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO