Quay lại
Số hiệu | 113/2018/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Trích yếu |
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành | 31/08/2018
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Nghị định
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 290      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 205-QÐ/TW 23/10/2019
2 07/2019/TT-BNV 01/06/2019
3 06/2019/TT-BNV 01/06/2019
4 2005/QÐ-BNN-VP 31/05/2019
5 03/2019/TT-BNV 14/05/2019
6 161/2018/NÐ-CP 29/12/2018
7 41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018
8 158/2018/NÐ-CP 22/11/2018
9 45/2018/QÐ-TTg 09/11/2018
10 30/CT-TTg 30/10/2018
11 28/CT-TTg 18/09/2018
12 08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018
13 2876/QÐ-BNN-TCCB 18/07/2018
14 28/2018/QÐ-TTg 12/07/2018
15 08/NQ-CP 24/01/2018
16 101/2017/NÐ-CP 01/09/2017
17 05/2017/TT-BNV 15/08/2017
18 91/2017/NÐ-CP 31/07/2017
19 56/2015/NÐ-CP 27/07/2017
20 88/2017/NÐ-CP 27/07/2017

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO