Quay lại
Số hiệu | 28/2018/QÐ-TTg
Tên văn bản | Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Trích yếu |
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Ngày ban hành | 12/07/2018
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 281      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 30/CT-TTg 30/10/2018
2 28/CT-TTg 18/09/2018
3 113/2018/NÐ-CP 31/08/2018
4 08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018
5 2876/QÐ-BNN-TCCB 18/07/2018
6 08/NQ-CP 24/01/2018
7 101/2017/NÐ-CP 01/09/2017
8 05/2017/TT-BNV 15/08/2017
9 91/2017/NÐ-CP 31/07/2017
10 56/2015/NÐ-CP 27/07/2017
11 88/2017/NÐ-CP 27/07/2017
12 43/2017/QH14 21/06/2017
13 47/2017/NÐ-CP 24/05/2017
14 15/2017/NÐ-CP 17/02/2017
15 123/2016/NÐ-CP 01/09/2016
16 117/2016/NÐ-CP 21/07/2016
17 47/2016/NÐ-CP 26/05/2016
18 420/QLCL-VP 14/03/2016
19 408/QLCL-VP 11/03/2016
20 47/2015/TT-BNNPTNT 15/12/2015

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO