Quay lại
Số hiệu | 08/NQ-CP
Tên văn bản | Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Trích yếu |
Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành | 24/01/2018
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Luật - Pháp lệnh - Nghị quyết
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 289      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 07/2019/TT-BNV 01/06/2019
2 06/2019/TT-BNV 01/06/2019
3 2005/QÐ-BNN-VP 31/05/2019
4 03/2019/TT-BNV 14/05/2019
5 161/2018/NÐ-CP 29/12/2018
6 41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018
7 158/2018/NÐ-CP 22/11/2018
8 45/2018/QÐ-TTg 09/11/2018
9 30/CT-TTg 30/10/2018
10 28/CT-TTg 18/09/2018
11 113/2018/NÐ-CP 31/08/2018
12 08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018
13 2876/QÐ-BNN-TCCB 18/07/2018
14 28/2018/QÐ-TTg 12/07/2018
15 101/2017/NÐ-CP 01/09/2017
16 05/2017/TT-BNV 15/08/2017
17 91/2017/NÐ-CP 31/07/2017
18 56/2015/NÐ-CP 27/07/2017
19 88/2017/NÐ-CP 27/07/2017
20 43/2017/QH14 21/06/2017

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO