Quay lại
Số hiệu | 08/NQ-CP
Tên văn bản | Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Trích yếu |
Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành | 24/01/2018
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Luật - Pháp lệnh - Nghị quyết
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 295      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 101/2020/NÐ-CP 28/08/2020
2 90/2020/NÐ-CP 13/08/2020
3 26/2020/NÐ-CP 28/02/2020
4 12/2019/NÐ-CP 04/11/2019
5 205-QÐ/TW 23/10/2019
6 21-HD/BTCTW 18/10/2019
7 07/2019/TT-BNV 01/06/2019
8 06/2019/TT-BNV 01/06/2019
9 2005/QÐ-BNN-VP 31/05/2019
10 03/2019/TT-BNV 14/05/2019
11 161/2018/NÐ-CP 29/12/2018
12 41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018
13 158/2018/NÐ-CP 22/11/2018
14 45/2018/QÐ-TTg 09/11/2018
15 30/CT-TTg 30/10/2018
16 28/CT-TTg 18/09/2018
17 113/2018/NÐ-CP 31/08/2018
18 08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018
19 2876/QÐ-BNN-TCCB 18/07/2018
20 28/2018/QÐ-TTg 12/07/2018

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO