Quay lại
Số hiệu | 88/2017/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Trích yếu |
Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành | 27/07/2017
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Nghị định
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 289      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 07/2019/TT-BNV 01/06/2019
2 06/2019/TT-BNV 01/06/2019
3 2005/QÐ-BNN-VP 31/05/2019
4 03/2019/TT-BNV 14/05/2019
5 161/2018/NÐ-CP 29/12/2018
6 41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018
7 158/2018/NÐ-CP 22/11/2018
8 45/2018/QÐ-TTg 09/11/2018
9 30/CT-TTg 30/10/2018
10 28/CT-TTg 18/09/2018
11 113/2018/NÐ-CP 31/08/2018
12 08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018
13 2876/QÐ-BNN-TCCB 18/07/2018
14 28/2018/QÐ-TTg 12/07/2018
15 08/NQ-CP 24/01/2018
16 101/2017/NÐ-CP 01/09/2017
17 05/2017/TT-BNV 15/08/2017
18 91/2017/NÐ-CP 31/07/2017
19 56/2015/NÐ-CP 27/07/2017
20 43/2017/QH14 21/06/2017

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO