Quay lại
Số hiệu | 1414/QÐ-BNN-QLCL
Tên văn bản | Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Trích yếu |
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT)
Ngày ban hành | 14/04/2017
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Chất lượng, ATVS thực phẩm thủy sản
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 667      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 09/CT-TTg 04/04/2018
2 3379/QÐ-BNN-QLCL 15/08/2017
3 55/2017/NÐ-CP 09/05/2017
4 07/VBHN-BNNPTNT 11/04/2017
5 07/2017/TT-BNNPTNT 21/03/2017
6 02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017
7 03/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017
8 2419/QÐ-TTg 13/12/2016
9 9294/KH-BNN-QLCL 02/11/2016
10 08/2016 /TT-BNNPTNT 01/06/2016
11 13/CT-TTg 09/05/2016
12 789/QLCL-CL1 và 788/QLCL-CL1 22/04/2016
13 152/QÐ-QLCL 11/04/2016
14 676 /QLCL-CL1 11/04/2016
15 629/QLCL-CL1 07/04/2016
16 636/QLCL-CL1 07/04/2016
17 623/QLCL-CL1 06/04/2016
18 605/QLCL-Cl1 05/04/2016
19 602/QLCL-CL1 05/04/2016
20 CV 611/QLCL-CL1 05/04/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO