Quay lại
Số hiệu | 07/2017/TT-BNNPTNT
Tên văn bản | Thông tư 07/2017/TT-BNNPTNT ngày 21/3/2017 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thuỷ sản – Cá tra phi lê đông lạnh”
Trích yếu |
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thuỷ sản – Cá tra phi lê đông lạnh”
Ngày ban hành | 21/03/2017
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Chất lượng, ATVS thực phẩm thủy sản
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 667      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 09/CT-TTg 04/04/2018
2 3379/QÐ-BNN-QLCL 15/08/2017
3 55/2017/NÐ-CP 09/05/2017
4 1414/QÐ-BNN-QLCL 14/04/2017
5 07/VBHN-BNNPTNT 11/04/2017
6 02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017
7 03/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017
8 2419/QÐ-TTg 13/12/2016
9 9294/KH-BNN-QLCL 02/11/2016
10 08/2016 /TT-BNNPTNT 01/06/2016
11 13/CT-TTg 09/05/2016
12 789/QLCL-CL1 và 788/QLCL-CL1 22/04/2016
13 152/QÐ-QLCL 11/04/2016
14 676 /QLCL-CL1 11/04/2016
15 629/QLCL-CL1 07/04/2016
16 636/QLCL-CL1 07/04/2016
17 623/QLCL-CL1 06/04/2016
18 605/QLCL-Cl1 05/04/2016
19 602/QLCL-CL1 05/04/2016
20 CV 611/QLCL-CL1 05/04/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO