Quay lại
Số hiệu | 254/QÐ-TTg
Tên văn bản | Quyết định 254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trích yếu |
Quyết định 254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành | 22/02/2017
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 126      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 16/2018/QÐ-TTg 23/03/2018
2 31/2017/QÐ-TTg 17/07/2017
3 40/2017/TT-BTC 28/04/2017
4 338/2016/TT-BTC 28/12/2016
5 141/2016/NÐ-CP 10/10/2016
6 14/2016/TT-BKHÐT 29/09/2016
7 58/2016/TT-BTC 29/03/2016
8 08/2016/QÐ-TTg 26/02/2016
9 35/2016/TT-BTC 26/02/2016
10 13/2016/TT-BTC 16/02/2016
11 2614/QLCL-TC 14/10/2015
12 2596/QLCL-TC 13/10/2015
13 2196/QLCL-TC 27/08/2015
14 27/08/2015
15 21/08/2015
16 505/QÐ-QLCL 09/12/2014
17 2073/QLCL-TC 21/10/2014
18 1959/QLCL-TC 08/10/2014
19 1896/QLCL-TC 02/10/2014
20 84/2014/NÐ-CP 08/09/2014

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO