Quay lại
Số hiệu | 338/2016/TT-BTC
Tên văn bản | Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Trích yếu |
Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Ngày ban hành | 28/12/2016
Nơi ban hành | Liên bộ, Bộ, ngành khác
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 125      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 31/2017/QÐ-TTg 17/07/2017
2 40/2017/TT-BTC 28/04/2017
3 254/QÐ-TTg 22/02/2017
4 141/2016/NÐ-CP 10/10/2016
5 14/2016/TT-BKHÐT 29/09/2016
6 58/2016/TT-BTC 29/03/2016
7 08/2016/QÐ-TTg 26/02/2016
8 35/2016/TT-BTC 26/02/2016
9 13/2016/TT-BTC 16/02/2016
10 2614/QLCL-TC 14/10/2015
11 2596/QLCL-TC 13/10/2015
12 2196/QLCL-TC 27/08/2015
13 27/08/2015
14 21/08/2015
15 505/QÐ-QLCL 09/12/2014
16 2073/QLCL-TC 21/10/2014
17 1959/QLCL-TC 08/10/2014
18 1896/QLCL-TC 02/10/2014
19 84/2014/NÐ-CP 08/09/2014
20 6576/BNN-TC 18/08/2014

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO