Quay lại
Số hiệu | 338/2016/TT-BTC
Tên văn bản | Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Trích yếu |
Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Ngày ban hành | 28/12/2016
Nơi ban hành | Liên bộ, Bộ, ngành khác
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 123      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 254/QÐ-TTg 22/02/2017
2 141/2016/NÐ-CP 10/10/2016
3 14/2016/TT-BKHÐT 29/09/2016
4 58/2016/TT-BTC 29/03/2016
5 08/2016/QÐ-TTg 26/02/2016
6 35/2016/TT-BTC 26/02/2016
7 13/2016/TT-BTC 16/02/2016
8 2614/QLCL-TC 14/10/2015
9 2596/QLCL-TC 13/10/2015
10 2196/QLCL-TC 27/08/2015
11 27/08/2015
12 21/08/2015
13 505/QÐ-QLCL 09/12/2014
14 2073/QLCL-TC 21/10/2014
15 1959/QLCL-TC 08/10/2014
16 1896/QLCL-TC 02/10/2014
17 84/2014/NÐ-CP 08/09/2014
18 6576/BNN-TC 18/08/2014
19 6576/BNN-TC 18/08/2014
20 11132/BTC-CST 11/08/2014

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO