Quay lại
Số hiệu | 15/2017/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trích yếu |
Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Ngày ban hành | 17/02/2017
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Nghị định
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 268      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 101/2017/NÐ-CP 01/09/2017
2 05/2017/TT-BNV 15/08/2017
3 91/2017/NÐ-CP 31/07/2017
4 56/2015/NÐ-CP 27/07/2017
5 88/2017/NÐ-CP 27/07/2017
6 43/2017/QH14 21/06/2017
7 47/2017/NÐ-CP 24/05/2017
8 123/2016/NÐ-CP 01/09/2016
9 117/2016/NÐ-CP 21/07/2016
10 47/2016/NÐ-CP 26/05/2016
11 420/QLCL-VP 14/03/2016
12 408/QLCL-VP 11/03/2016
13 47/2015/TT-BNNPTNT 15/12/2015
14 3051/QLCL-VP 10/12/2015
15 3012/QLCL-VP 04/12/2015
16 3005/QLCL-VP 03/12/2015
17 2885/QLCL-VP 19/11/2015
18 2889/QLCL-VP 19/11/2015
19 2863/QLCL-VP 17/11/2015
20 58/2015/QÐ-TTg 17/11/2015

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO