Quay lại
Số hiệu | 15/2017/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trích yếu |
Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Ngày ban hành | 17/02/2017
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Nghị định
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 262      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 47/2017/NÐ-CP 24/05/2017
2 123/2016/NÐ-CP 01/09/2016
3 117/2016/NÐ-CP 21/07/2016
4 47/2016/NÐ-CP 26/05/2016
5 420/QLCL-VP 14/03/2016
6 408/QLCL-VP 11/03/2016
7 47/2015/TT-BNNPTNT 15/12/2015
8 3051/QLCL-VP 10/12/2015
9 3012/QLCL-VP 04/12/2015
10 3005/QLCL-VP 03/12/2015
11 2885/QLCL-VP 19/11/2015
12 2889/QLCL-VP 19/11/2015
13 2863/QLCL-VP 17/11/2015
14 58/2015/QÐ-TTg 17/11/2015
15 2851/QLCL-VP 11/11/2015
16 2813/QLCL-VP 11/11/2015
17 2811/QLCL-VP 10/11/2015
18 2810/QLCL-VP 10/11/2015
19 2833 /KL-QLCL 10/11/2015
20 446, 447/QÐ-QLCL 23/10/2015

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO