Quay lại
Số hiệu | 03/2017/TT-BNNPTNT
Tên văn bản | Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản
Trích yếu |
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản
Ngày ban hành | 13/02/2017
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
Lĩnh vực | Chất lượng, ATVS thực phẩm thủy sản
Tên file |
downloaddownloaddownload
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 664      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1414/QÐ-BNN-QLCL 14/04/2017
2 07/VBHN-BNNPTNT 11/04/2017
3 07/2017/TT-BNNPTNT 21/03/2017
4 02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017
5 2419/QÐ-TTg 13/12/2016
6 9294/KH-BNN-QLCL 02/11/2016
7 08/2016 /TT-BNNPTNT 01/06/2016
8 13/CT-TTg 09/05/2016
9 789/QLCL-CL1 và 788/QLCL-CL1 22/04/2016
10 152/QÐ-QLCL 11/04/2016
11 676 /QLCL-CL1 11/04/2016
12 629/QLCL-CL1 07/04/2016
13 636/QLCL-CL1 07/04/2016
14 623/QLCL-CL1 06/04/2016
15 605/QLCL-Cl1 05/04/2016
16 602/QLCL-CL1 05/04/2016
17 CV 611/QLCL-CL1 05/04/2016
18 595/QLCL-CL1 04/04/2016
19 583/QLCL-CL1 01/04/2016
20 548/QLCL-CL1 30/03/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO