Quay lại
Số hiệu | 159/2016/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
Trích yếu |
Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
Ngày ban hành | 29/11/2016
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Nghị định
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 344      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 QÐ 387/QÐ-BNN-PC 27/02/2018
2 24/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017
3 119/2017/NÐ-CP 01/11/2017
4 02/2017/TT-VPCP 31/10/2017
5 108/2017/NÐ-CP 20/09/2017
6 97/2017/NÐ-CP 18/08/2017
7 37/2017/QÐ-TTg 17/08/2017
8 3322/QÐ-BNN-KHCN 08/08/2017
9 92/2017/NÐ-CP 07/08/2017
10 90/2017/NÐ-CP 31/07/2017
11 33/2017/QÐ-TTg 25/07/2017
12 12/2017/QH14 20/06/2017
13 11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017
14 20/CT-TTg 17/05/2017
15 43/2017/NÐ-CP 14/04/2017
16 2349/QÐ-TTg 05/12/2016
17 4551/QÐ-BNN-PC 03/11/2016
18 33/2016/TT-BNNPTNT 31/10/2016
19 45/2016/QÐ-Ttg 19/10/2016
20 271/KH-MTTQ-BTT 30/08/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO