Quay lại
Số hiệu | 159/2016/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
Trích yếu |
Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
Ngày ban hành | 29/11/2016
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Nghị định
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 349      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Van b?n h?p nh?t 18/05/2018
2 3614/BNN-PC 15/05/2018
3 3197/BNN-PC 27/04/2018
4 315/KH-BCÐTUATTP 16/04/2018
5 S? 2762/BNN-PC 12/04/2018
6 QÐ 387/QÐ-BNN-PC 27/02/2018
7 24/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017
8 119/2017/NÐ-CP 01/11/2017
9 02/2017/TT-VPCP 31/10/2017
10 108/2017/NÐ-CP 20/09/2017
11 97/2017/NÐ-CP 18/08/2017
12 37/2017/QÐ-TTg 17/08/2017
13 3322/QÐ-BNN-KHCN 08/08/2017
14 92/2017/NÐ-CP 07/08/2017
15 90/2017/NÐ-CP 31/07/2017
16 33/2017/QÐ-TTg 25/07/2017
17 12/2017/QH14 20/06/2017
18 11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017
19 20/CT-TTg 17/05/2017
20 43/2017/NÐ-CP 14/04/2017

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO