Quay lại
Số hiệu | 33/2016/TT-BNNPTNT
Tên văn bản | Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2016 của Bộ NN và PTNT Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Trích yếu |
Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày ban hành | 31/10/2016
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 344      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 QÐ 387/QÐ-BNN-PC 27/02/2018
2 24/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017
3 119/2017/NÐ-CP 01/11/2017
4 02/2017/TT-VPCP 31/10/2017
5 108/2017/NÐ-CP 20/09/2017
6 97/2017/NÐ-CP 18/08/2017
7 37/2017/QÐ-TTg 17/08/2017
8 3322/QÐ-BNN-KHCN 08/08/2017
9 92/2017/NÐ-CP 07/08/2017
10 90/2017/NÐ-CP 31/07/2017
11 33/2017/QÐ-TTg 25/07/2017
12 12/2017/QH14 20/06/2017
13 11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017
14 20/CT-TTg 17/05/2017
15 43/2017/NÐ-CP 14/04/2017
16 2349/QÐ-TTg 05/12/2016
17 159/2016/NÐ-CP 29/11/2016
18 4551/QÐ-BNN-PC 03/11/2016
19 45/2016/QÐ-Ttg 19/10/2016
20 271/KH-MTTQ-BTT 30/08/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO