Quay lại
Số hiệu | 9294/KH-BNN-QLCL
Tên văn bản | Kế hoạch 9294/KH-BNN-QLCL ngày 02/11/2016 kiểm soát tồn dư hóa chất kháng sinh trong tôm và ngăn chặn các hành vi đưa tạp chất vào tôm, sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất
Trích yếu |
Kế hoạch kiểm soát tồn dư hóa chất kháng sinh trong tôm và ngăn chặn các hành vi đưa tạp chất vào tôm, sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất
Ngày ban hành | 02/11/2016
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Chỉ thị
Lĩnh vực | Chất lượng, ATVS thực phẩm thủy sản
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 667      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 09/CT-TTg 04/04/2018
2 3379/QÐ-BNN-QLCL 15/08/2017
3 55/2017/NÐ-CP 09/05/2017
4 1414/QÐ-BNN-QLCL 14/04/2017
5 07/VBHN-BNNPTNT 11/04/2017
6 07/2017/TT-BNNPTNT 21/03/2017
7 02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017
8 03/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017
9 2419/QÐ-TTg 13/12/2016
10 08/2016 /TT-BNNPTNT 01/06/2016
11 13/CT-TTg 09/05/2016
12 789/QLCL-CL1 và 788/QLCL-CL1 22/04/2016
13 152/QÐ-QLCL 11/04/2016
14 676 /QLCL-CL1 11/04/2016
15 629/QLCL-CL1 07/04/2016
16 636/QLCL-CL1 07/04/2016
17 623/QLCL-CL1 06/04/2016
18 605/QLCL-Cl1 05/04/2016
19 602/QLCL-CL1 05/04/2016
20 CV 611/QLCL-CL1 05/04/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO