Quay lại
Số hiệu | 9294/KH-BNN-QLCL
Tên văn bản | Kế hoạch 9294/KH-BNN-QLCL ngày 02/11/2016 kiểm soát tồn dư hóa chất kháng sinh trong tôm và ngăn chặn các hành vi đưa tạp chất vào tôm, sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất
Trích yếu |
Kế hoạch kiểm soát tồn dư hóa chất kháng sinh trong tôm và ngăn chặn các hành vi đưa tạp chất vào tôm, sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất
Ngày ban hành | 02/11/2016
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Chỉ thị
Lĩnh vực | Chất lượng, ATVS thực phẩm thủy sản
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 665      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 55/2017/NÐ-CP 09/05/2017
2 1414/QÐ-BNN-QLCL 14/04/2017
3 07/VBHN-BNNPTNT 11/04/2017
4 07/2017/TT-BNNPTNT 21/03/2017
5 02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017
6 03/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017
7 2419/QÐ-TTg 13/12/2016
8 08/2016 /TT-BNNPTNT 01/06/2016
9 13/CT-TTg 09/05/2016
10 789/QLCL-CL1 và 788/QLCL-CL1 22/04/2016
11 152/QÐ-QLCL 11/04/2016
12 676 /QLCL-CL1 11/04/2016
13 629/QLCL-CL1 07/04/2016
14 636/QLCL-CL1 07/04/2016
15 623/QLCL-CL1 06/04/2016
16 605/QLCL-Cl1 05/04/2016
17 602/QLCL-CL1 05/04/2016
18 CV 611/QLCL-CL1 05/04/2016
19 595/QLCL-CL1 04/04/2016
20 583/QLCL-CL1 01/04/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO