Quay lại
Số hiệu | 1899/QÐ-TTg
Tên văn bản | Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 vv thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
Trích yếu |
Quyết định thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
Ngày ban hành | 04/10/2016
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Kế hoạch - Hợp tác quốc tế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 309      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 19/2016/QH14 27/07/2016
2 14/2016/QH14 27/07/2016
3 3105/QÐ-BNN-VP 21/07/2016
4 19-2016/NQ-CP 28/04/2016
5 18/TBNB-KH 22/03/2016
6 465/QLCL-KH 18/03/2016
7 440/QLCL-KH 16/03/2016
8 416/BC-QLCL-KH 14/03/2016
9 413/QLCL-KH 11/03/2016
10 395/QLCL-KH 10/03/2016
11 386/BC-QLCL 09/03/2016
12 629/QÐ-BNN-QLCL 02/03/2016
13 346/QLCL-KH 02/03/2016
14 348/QLCL-KH 02/03/2016
15 349/QLCL-KH 02/03/2016
16 323/QLCL-KH 29/02/2016
17 305/BC-QLCL 29/02/2016
18 303/QLCL-KH 29/02/2016
19 292/QLCL-KH 25/02/2016
20 287/QLCL-KH 24/02/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO