Quay lại
Số hiệu | 45/2016/QÐ-Ttg
Tên văn bản | Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Trích yếu |
Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành | 19/10/2016
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 331      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 20/CT-TTg 17/05/2017
2 43/2017/NÐ-CP 14/04/2017
3 2349/QÐ-TTg 05/12/2016
4 159/2016/NÐ-CP 29/11/2016
5 4551/QÐ-BNN-PC 03/11/2016
6 33/2016/TT-BNNPTNT 31/10/2016
7 271/KH-MTTQ-BTT 30/08/2016
8 801/KH-BCÐTUVSATTP 10/08/2016
9 17/2016/TT-BYT 30/06/2016
10 2655/QÐ-BNN-PC 29/06/2016
11 35/NQ-CP 16/05/2016
12 34/2016/NÐ-CP 14/05/2016
13 31/2016/NÐ-CP 06/05/2016
14 19/2016/QÐ-TTg 06/05/2016
15 835/QLCL-TTPC 29/04/2016
16 816/QLCL-TTPC 28/04/2016
17 400/PC 14/04/2016
18 699/QLCL-TTPC 14/04/2016
19 667/QLCL-TTPC 08/04/2016
20 600/QLCL-TTPC 05/04/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO