Quay lại
Số hiệu | 45/2016/QÐ-Ttg
Tên văn bản | Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Trích yếu |
Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành | 19/10/2016
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 340      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 108/2017/NÐ-CP 20/09/2017
2 97/2017/NÐ-CP 18/08/2017
3 37/2017/QÐ-TTg 17/08/2017
4 3322/QÐ-BNN-KHCN 08/08/2017
5 92/2017/NÐ-CP 07/08/2017
6 90/2017/NÐ-CP 31/07/2017
7 33/2017/QÐ-TTg 25/07/2017
8 12/2017/QH14 20/06/2017
9 11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017
10 20/CT-TTg 17/05/2017
11 43/2017/NÐ-CP 14/04/2017
12 2349/QÐ-TTg 05/12/2016
13 159/2016/NÐ-CP 29/11/2016
14 4551/QÐ-BNN-PC 03/11/2016
15 33/2016/TT-BNNPTNT 31/10/2016
16 271/KH-MTTQ-BTT 30/08/2016
17 801/KH-BCÐTUVSATTP 10/08/2016
18 17/2016/TT-BYT 30/06/2016
19 2655/QÐ-BNN-PC 29/06/2016
20 35/NQ-CP 16/05/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO