Quay lại
Số hiệu | 141/2016/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
Trích yếu |
Nghị định 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
Ngày ban hành | 10/10/2016
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Nghị định
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 123      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 254/QÐ-TTg 22/02/2017
2 338/2016/TT-BTC 28/12/2016
3 14/2016/TT-BKHÐT 29/09/2016
4 58/2016/TT-BTC 29/03/2016
5 08/2016/QÐ-TTg 26/02/2016
6 35/2016/TT-BTC 26/02/2016
7 13/2016/TT-BTC 16/02/2016
8 2614/QLCL-TC 14/10/2015
9 2596/QLCL-TC 13/10/2015
10 2196/QLCL-TC 27/08/2015
11 27/08/2015
12 21/08/2015
13 505/QÐ-QLCL 09/12/2014
14 2073/QLCL-TC 21/10/2014
15 1959/QLCL-TC 08/10/2014
16 1896/QLCL-TC 02/10/2014
17 84/2014/NÐ-CP 08/09/2014
18 6576/BNN-TC 18/08/2014
19 6576/BNN-TC 18/08/2014
20 11132/BTC-CST 11/08/2014

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO