Bạn muốn hỏi điều gì?

Bạn còn 200 ký tự

Xin hỏi công ty tôi có nhu cầu xuất yến sào xuất khẩu đi Mỹ . Xin hỏi quý cơ quan tôi cần xin những loại giấy phép gì ạ. Những giấy phép cơ sở, giấy công bố chất lượng sản phẩm tôi đã có hết rồi. Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi bởi: Thúy Kiều  trong Quản lý chất lượng Nông Lâm sản lúc 12:23 chiều ngày 06/09/2022a | 0 trả lời | 17 lượt xem

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO