Bạn muốn hỏi điều gì?

Bạn còn 200 ký tự

Kính gửi quý cục! Vùng tôi ở có nhiều lợi thế về yến sào Khánh Hòa. Xin hỏi tôi có thể tự mở nhà yến để dẫn dụ chim vào làm tổ không ạ, vấn đề này thì có cần phải xin giấy phép ở cơ quan quản lý nông lâm thủy sản không ạ. Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi bởi: Trần Lâm Hồng  trong Quản lý chất lượng Nông Lâm sản lúc 01:32 chiều ngày 08/11/2022a | 1 trả lời | 84 lượt xem

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO