Công văn 831/QLCL-CL2 ngày 29/6/2021 ghi nhãn đối với san phẩm có nguồn gốc thực vật (Trả lời Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tiền Giang)    
Cập nhật: 04/08/2021 02:57
Xem lịch sử tin bài

Công văn 831/QLCL-CL2  ngày 29/6/2021 ghi nhãn đối với san phẩm có nguồn gốc thực vật (Trả lời Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tiền Giang)

Chi tiết xin xem tại đây 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang