Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng nhiều đơn vị của Bộ NN-PTNT kết hợp thành chuỗi để tăng cường hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp    
Cập nhật: 08/07/2021 03:25
Xem lịch sử tin bài

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng nhiều đơn vị của Bộ NN-PTNT kết hợp thành chuỗi để tăng cường hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp Lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025 Đường link: https://nongnghiep.vn/video/ket-hop-thanh-chuoi-de-tao-suc-manh-tong-hop-tv295685.html

Chi tiết xin xem video tại đường link: https://nongnghiep.vn/video/ket-hop-thanh-chuoi-de-tao-suc-manh-tong-hop-tv295685.html  

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang