Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/12/2020 ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ    
Cập nhật: 23/12/2020 12:08
Xem lịch sử tin bài

Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/12/2020 ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/12/2020 ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang