Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trong tình hình mới    
Cập nhật: 19/05/2020 08:44
Xem lịch sử tin bài

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trong tình hình mới Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 3242/BNN-QLCL ngày 14/5/2020 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum về việc tổ chức triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN.

Trước tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 2814/TB-BNN-VP ngày 23/4/2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới, trong đó yêu cầu “khôi phục toàn bộ các hoạt động của cơ quan, đơn vị”. Do vậy, Bộ đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt đáp ứng yêu cầu tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tuy nhiên, đơn vị cần theo dõi sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia và của địa phương để kịp thời cập nhật tình hình dịch bệnh và điều chỉnh hoạt động triển khai tại địa phương.

Văn bản số 3242/BNN-QLCL (tải về)

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang