Thông báo kết quả giám sát dư lượng tháng 02/2020 tại khu vực Nam bộ    
Cập nhật: 10/03/2020 11:33
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết quả giám sát dư lượng tháng 02/2020 tại khu vực Nam bộ

Chi tiết xin xem tại đây.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang