Quyết định số 134/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020    
Cập nhật: 08/01/2020 05:03
Xem lịch sử tin bài

Quyết định số 134/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 Quyết định số 134/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020

Ngày 08/01/2020 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 134/QĐ-BNN-QLCL về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020. Nội dung Quyết định xin xem tại đây, Bản kế hoạchPhụ lục kèm theo.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang