Danh sách doanh nghiệp Chế biến thủy sản Việt Nam đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và xuất khẩu vào các thị trường (Thị trường Great Britain cập nhật 9.11.2021)    
Cập nhật: 31/12/2021 08:00
Xem lịch sử tin bài

TT

Danh sách doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam đủ điều kiện an toàn thực phẩm và xuất khẩu vào các thị trường

Thời điểm thị trường cập nhật

Thời điểm đề nghị cập nhật gần nhất

 Thời điểm có hiệu lực theo thông báo của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu


1

Thị trường Châu Âu (EU):

Sản phẩm thủy sản


21/10/2021

18/10/2021

 Sản phẩm đùi ếch, ốc  07/08/2021
28/7/2021
 

 -  Sản phẩm Gelatin
 02/01/2017

 02/01/2017
 -  Sản phẩm Collagen 02/01/2017
 
  02/01/2017
 
 2  Thị trường Great Britain (Nước Anh, Xứ Wales, Scotland)
 9/11/2021 21/10/2021

3

Thị trường Hàn Quốc

05/01/2022

15/12/2021
05/01/2021

4

Thị trường Trung Quốc

23/11/2021
5

Thị trường Braxin

(Sử dụng chức năng tìm kiếm theo quốc gia/mã số/tên cơ sở/dạng sản phẩm để tra cứu)

05/3/2021

21/10/2020

 
-

6

Thị trường Argentina

09/11/2021

 
09/11/2021

7

Thị trường Ucraina (Danh sách doanh nghiệp được phép chế biến, xuất khẩu cá tra)

09/01/2014

 

 
09/01/2014

8

Liên minh kinh tế Á-Âu (Liên bang Nga, Kazakhstan, Belarus, Armenia, Kyryzstan)

19/3/2019

 

 16/10/2019

9

Thị trường El Salvado

 

7/5/2010

 

10

Danh sách cơ sở chế biến NT2MV đáp ứng quy định EU

Danh sách vùng thu hoạch NT2MV

18/05/2021

07/08/202128/7/2021 

 


11

Danh sách các cơ sở chế biến sản phẩm cá bò khô tẩm gia vị xuất khẩu vào Hàn Quốc

 21/2/2020

10/2/2020

 21/2/2020

12

Danh sách cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

31/12/2021

 

 13
Danh sách cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu cá da trơn vào Hoa Kỳ
06/12/2017
 


 

06/12/2017

14

Danh sách cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Panama
(chọn theo tên quốc gia)
 30/6/2020  24/6/2020 30/6/2020
15 Danh sách cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan 
17/8/2021

17/8/2021
 16 Danh sách cơ sở bao gói tôm sú, tôm hùm, tôm thẻ chân trắng và cua sống xuất khẩu vào Trung Quốc
(tải file Danh sách định dạng Excel có tên quốc gia Việt Nam về máy tính và chọn sheet tương ứng theo tên sản phẩm) 
14/4/2021     
17 Danh sách cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Costa Rica
 8/9/2021    -
18 Danh sách các cơ sở chế biến thủy sản khai thác xuất khẩu sang Ả-rập Xê-út     19/8/2020  22/9/2020

Click vào tên Danh sách để tải về máy tính

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang