Quyết định 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/12/2018 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    
Cập nhật: 24/12/2018 10:01
Xem lịch sử tin bài

Quyết định 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/12/2018 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải văn bản tại đây   QD 5009 QĐ_BNN_QLCL cong bo TTHC cua TT16.2018.pdf

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang