Quy định của Đài Loan    
Cập nhật: 26/01/2016 01:59
Xem lịch sử tin bài

Quy định của Đài Loan Quy định kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu vào Đài Loan

Download tại đây

Download tại đây

Quy định kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu vào Đài Loan

Quy định dư lượng thuốc bảovệ thực vật; thuốc thú y, phụ gia thực phẩm…trên thực phẩm xin xem tại địa chỉwebsite của Đài Loan:  https://consumer.fda.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=517

Quy định của Đài Loan về  quản lý nông sản nhập khẩu và dư lượng thuốc BVTV 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang