Kế hoạch cử cán bộ tham gia đào tạo và góp ý chương trình đào tạo    
Cập nhật: 23/01/2016 06:03
Xem lịch sử tin bài

Kế hoạch cử cán bộ tham gia đào tạo và góp ý chương trình đào tạo Ngày 28/6/2013 Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành công văn số 1049/QLCL-VP về việc Kế hoạch cử cán bộ công chức tham gia đào tạo tiểu giáo viên và văn bản số 1051/QLCL-VP về việc Góp ý chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang