Quyết định số 52/KH-SNN ngày 25/6/2018 triển khai thực hiện Kế hoạch số 78/KH-SNN ngày 07/11/2016 của Sở NN&PTNT thực hiện Kế hoạch 43/KH-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP giai đoạn 2019-2020    
Cập nhật: 04/07/2018 09:15
Xem lịch sử tin bài

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang