Hàn Quốc lùi thời điểm áp dụng quy định kiểm dịch thủy sản    
Cập nhật: 07/04/2017 04:46
Xem lịch sử tin bài

Hàn Quốc lùi thời điểm áp dụng quy định kiểm dịch thủy sản

Sau nhiều lần làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và văn bản trao đổi với cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc đề nghị bãi bỏ hoặc lùi thời điểm áp dụng quy định mới về kiểm dịch thủy sản, ngày 07/4/2017, Cục Quản lý Chất lượngNông lâm sản và Thủy sản nhận được văn bản số NFQS/QI/2017/29 ngày 06/4/2017của Cục Quản lý Chất lượng Thủy sản Hàn Quốc (NFQS) thông báo: Theo đề nghị của một số nước (trong đó có Việt Nam) về việc gia hạn thời gian thực hiện quy định mới về kiểm dịch thủy sản, NFQS đồng ý lùi thời điểm thi hành quy định này tới ngày 01/4/2018 thay vì ngày 09/4/2017 như thông báo trước đây.

Ngay sau khi nhận được văn bản của phía Hàn Quốc, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có văn bản số 527/QLCL-CL1 ngày 07/4/2017 thông báo tới các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Hàn Quốc và các đơn vị liên quan về vấn đề nêu trên. Chi tiết xin xem văn bản 527/QLCL-CL1 tại đây.Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang