Bạn muốn hỏi điều gì?

Bạn còn 200 ký tự

Chúng tôi có vài khách sạn ở Hà Nội có mở kèm dịch vụ nhà hàng. Xin cho hỏi, khi chúng tôi nhập hàng hải sản thì có cần yêu cầu bên cung cấp hàng giấy phép gì không, vì chúng tôi sợ mặt hàng hải sản có hoá chất ảnh hưởng khách hàng.

Hỏi bởi: Trần Bình Minh  trong Quản lý chất lượng Thủy sản lúc 04:14 chiều ngày 08/05/2019a | 1 trả lời | 41 lượt xem

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO