Hỏi bởi: Trần Văn Ninh  lúc 02:15 chiều ngày 20/04/2016a | 1 trả lời | 4846 lượt xem

Kính thưa quý Cục. Xin quý cục cho biêt lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản trong trường hợp là cấp lại do bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP thì lệ phí cấp lại trong trường hợp này được quy định như thế nào? theo Thông tư số 107/2012/TT-BTC hay Thông tư số 149/2012/TT-BTC. Nếu theo quy định tại Thông tư số 107/2012/TT-BTC thì trường hợp cấp lại có quy định thu hay không?

TRẢ LỜI

Việc cấp lại Giấy chứng nhận ATTP được coi như là một lần cấp Giấy chứng nhận ATTP, do đó phải thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận theo quy định Thông tư 107/2012/TT-BTC.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO