Hỏi bởi: Lưu Hồng Phúc  lúc 10:55 sáng ngày 17/04/2016 | 1 trả lời | 1402 lượt xem

Tôi muốn hỏi là: có phải nghêu trắng (Meretrix Lyrata) của Việt Nam bị cấm nhập khẩu vào Trung Quốc phải không? rất mong câu trrr lời từ quý Cục. Cám ơn.

TRẢ LỜI

Theo quy định của Trung Quốc, sản phẩm thủy sản lần đầu nhập khẩu vào thị trường này phải được đánh giá nguy cơ và đưa vào Danh sách các sản phẩm thủy sản được phép nhập khẩu vào Trung Quốc. Do hiện nay Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc chưa thực hiện đánh giá nguy cơ đối với sản phẩm nghêu trắng (Meretrix lyrata) nên sản phẩm này chưa được phép xuất khẩu vào Trung Quốc tại thời điểm này. 

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO