Hỏi bởi:  lúc 09:18 sáng ngày 07/04/2016 | 1 trả lời | 1289 lượt xem

Thưa Quý cục! Những người có chuyên môn ngành cơ khí (từ đại học trở lên) có đủ điều kiện làm trưởng đoàn hoặc thành viên kiểm tra điều kiện ATTP theo Thông tư 45 (Kính đề nghị quý cục trả lời có được hay không và xin đừng diễn giải)

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 02:35 chiều ngày 20/04/2016a
Điều 10, Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT quy định trưởng Đoàn kiểm tra và Kiểm tra viên phải có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực kiểm tra, đề nghị bạn nghiên cứu

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO