Hỏi bởi: Đức Hiền  lúc 08:45 sáng ngày 31/03/2016 | 1 trả lời | 10150 lượt xem

Xin quí Cục cho biết hàm lượng chlorine dư trong nước dùng để chế biến sản phẩm thủy sản hiện nay áp dụng theo tiêu chuẩn nào cho Thị trường EU và các thị trường khác. Theo tôi được biết thì QCVN 01-2009 của BYT có qui định hàm lượng Chlo dư trong nước trong khoảng 0.3-0.5mg/l và áp dụng qui chuẩn này trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên nếu nhà máy có Code EU thì có áp dụng theo tiêu chuẩn nước của qui chuẩn này hay không? vì trong qui định 98-83EC của EU không thấy có đề cập đến hàm lượng chlo dư trong nước. Kính mong quí cục trả lời dùm.

TRẢ LỜI

Quy định 98/83 EC không quy định về hàm lượng chlorine dư trong nước, đồng thời, các thị trường xuất khẩu có yêu cầu lô hàng thủy sản xuất khẩu phải được Cục chứng nhận khác đều không có quy định về nồng độ chlorine dư trong nước, trừ thị trường Braxin quy định nồng độ chlorine dư trong nước rửa cá sau khi cắt tiết tối đa là 5ppm. Do vậy,  hiện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu đều phải tuân thủ yêu cầu về nồng độ chlorine trong nước được quy định tại QCVN 01-2009 của Bộ Y tế, theo đó, hàm lượng chlorine dư cho phép là 0.3-0.5mg/l (tương đương 0,3-0,5ppm) 

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO