Hỏi bởi: HOÀNG CHÂU LONG  lúc 11:26 sáng ngày 17/09/2016 | 1 trả lời | 1275 lượt xem

Kính gửi Cục, Thông tư 10/2016/bnnptnt ban hành ngày 01.06.2016 danh mục thuốc thú y được phép lưu hành và cấm sử dụng. Nhưng không thấy đề cập Dư lượng tối đa MRL trong hóa chất kháng sinh hạn chế sử dụng, vậy theo Cục sẽ căn cứ vào đâu để áp dụng dư lượng tối đa MRL này vào trong chương trình kiểm soát của doanh nghiệp.Và trong chương trình kiểm soát dư lượng vùng nuôi của cục

TRẢ LỜI

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 62, Luật ATTP năm 2010, Bộ Y tế chịu trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối với sản phẩm thực phẩm. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 24/2013/TT-BYT ngày 14/08/2013 quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm thủy sản như Chlortetracyline, Oxytetracyline, Tetracyline...

Hiện nay Bộ Y tế đang lấy ý kiến của Bộ NN&PTNT về Thông tư sửa đổi Thông tư 24/2013/TT-BYT. Bộ NN&PTNT (Cục Thú y) đã có văn bản số 1900/TY-TYCĐ ngày 22/9/2016 gửi Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đề nghị ban hành mức giới hạn tối đa (MRL) đối với các hoạt chất có trong thành phần thuốc thú y trong DM được phép lưu hành tại Việt Nam.

Trong thời gian này MRL đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật được căn cứ vào quy định hiện hành (Thông tư 24/2013/TT-BYT) và các quy định của thị trường nhập khẩu (đối với sản phẩm xuất khẩu).

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO