Hỏi bởi: Lương Minh Anh  lúc 02:22 chiều ngày 29/06/2016a | 1 trả lời | 2116 lượt xem

Tôi là một Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh về việc Đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP loại hình kinh doanh nông sản, thủy sản. Nhưng cán bộ tiếp nhận hồ sơ trả lời bộ hồ sơ của tôi thiếu "Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo qui định của pháp luật về phí và lệ phí". Tuy nhiên tôi đã đến Sở Nông nghiệp và PTNT của tỉnh để hỏi thì cán bộ chuyên môn trả lời chưa có qui định về việc thu phí và lệ phí xác nhận kiến thức về ATTP. Vậy Quý Cục cho tôi hỏi muốn có Giấy tờ trên thì Cơ sở chúng tôi phải làm gì? Tôi xin chân thành cảm ơn.

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 01:46 chiều ngày 13/07/2016a
Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 2316/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/6/2016 về việc công bố thủ tục hành chính. Theo đó, thủ tục hành chính số 11: “Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm”, mục số 8 (phí, lệ phí) ghi rõ: chưa quy định. Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với đơn vị thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn (Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) để được hướng dẫn cụ thể.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO