Hỏi bởi: Nguyễn Thị Thủy  lúc 09:47 sáng ngày 16/05/2016 | 1 trả lời | 1081 lượt xem

Kính gửi quý cục, quý cơ quan có thể cho tôi biết H2O2 ( oxy già, hydrogen pexide, hydro peroxid) có được quy định dùng để tẩy trắng thực phẩm hay không ? ( tẩy trắng vỏ ) và nếu được hay không được thì theo quy định nào ?

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 về Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm thì H2O2 (oxy già, hydro peroxide) không có tên trong Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. 

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO