Hỏi bởi: Hồ Thi Lan  lúc 09:29 sáng ngày 23/09/2020 | 1 trả lời | 119 lượt xem

Xin chào quý Cục, Tôi có công ty về chế biên rau, quả. Tôi đã liên hệ cơ quan địa phương xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP. Cơ quan quản lý ATTP địa phương tôi em cầu chúng tôi phải thực hiện xác nhận kiến thức ATTP thì mới được thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, như vậy có đúng không ạ.

TRẢ LỜI

         Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT: Không quy định phải có giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; không quy định các đối tượng phải thực hiện xác nhận kiến thức mới được nộp hồ sơ.

        Lưu ý: Trong quá trình thẩm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản cơ quan thẩm quyền xem xét chỉ tiêu “kiến thức về an toàn thực phẩm” (nếu có) sẽ kiểm tra trực tiếp kiến thức, thực hành ATTP đối với người trực tiếp sản xuất/kinh doanh thực phẩm hoặc đánh giá dựa vào Giấy xác nhận kiến thức ATTP.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO