Hỏi bởi: huỳnh văn bình  lúc 09:38 sáng ngày 21/09/2020 | 1 trả lời | 121 lượt xem

làm sao xác định cơ sở nhỏ lẽ ban đầu

TRẢ LỜI

Đề nghị bạn nghiên cứu kỹ các khoản 8, 9, 10 Điều 3, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP để có thông tin bạn quan tâm.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO