Hỏi bởi: Thủy  lúc 04:16 chiều ngày 17/09/2020a | 1 trả lời | 87 lượt xem

Xin hỏi Hải sản đông lạnh cần những tiêu chí gì để xuất khẩu vậy. Hiện tôi đang kinh doanh hải sản trên website danhthucvedeptunhien.com. Giờ tôi muốn xin giấy phép để xuất khẩu hải sản ra nước ngoài.

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 05:13 chiều ngày 02/10/2020a

Thủy sản đông lạnh để được xuất khẩu cần đáp ứng các tiêu chí sau: Cơ sở chế biến thủy sản đáp ứng quy định của Việt Nam (Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm) và được thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT và các Thông tư sửa đổi bổ sung


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO