Hỏi bởi: Nguyễn Văn Tư  lúc 04:37 chiều ngày 16/09/2020a | 1 trả lời | 134 lượt xem

Xin hỏi quý Cục. Cty tôi đã được cấp giấy CN ATTP theo TT 38 của Bộ NN, xếp loại B, có thẩm định định kỳ gần nhất tháng 3/2020 (loại B), nhưng đến nay giấy đã hết hạn (5 tháng), khi nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận lại thì Chi cục QLCL sẽ cấp giấy cho tôi trong vòng mấy ngày?Theo TTHC ban hành kèm theo QĐ 751 của Bộ có chia ra 2 trường hợp: 07 ngày (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B) và 15 ngày. Cty tôi có thuộc trường hợp giải quyết trong 7 ngày này hay k? Mong quý cục trả lời cho tôi rõ.

TRẢ LỜI

Theo mô tả, Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Công ty của bạn hết hạn (5tháng), nếu công ty vẫn thực hiện sản xuất kính doanh là vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 2, Điều 18, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018.

         Đề nghị Công ty nghiêm chỉnh chấp hành đúng quy định pháp luật và liên hệ ngay với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO