Hỏi bởi: Thu Trang  lúc 03:55 chiều ngày 16/09/2020a | 1 trả lời | 119 lượt xem

Kính gửi quý cục! Công ty tôi vừa được cấp giấy chứng nhận ATTP sản phẩm chả lụa. Nhưng tôi đã làm mất giấy chứng nhận ATTP này, vậy trường hợp này tôi có phải nộp phí 700.000đ để được xin cấp lại giấy chứng nhận ATTP mới không ạ? Xin quý cục hướng dẫn giúp! Cám ơn!

TRẢ LỜI

         Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 sửa đổi bổ sung Thông tư số 286/2016/TT-BTC không quy định thu phí trong trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm khi bị mất.


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO