Hỏi bởi: vietnamfish  lúc 02:16 chiều ngày 16/09/2020a | 1 trả lời | 93 lượt xem

Kính gởi Qúy cục. Cty tôi (DL 675) sản xuất cá tra đông lạnh đang có nhu cầu cấp bách được cập nhật vào danh sách xuất khẩu sang Trung Quốc và EU.Xin hỏi Quý cục khi nào họ mới cập nhật danh sách

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 04:16 chiều ngày 01/10/2020a

Tháng 7/2020, NAFIQAD đã có văn bản gửi Tổng vụ Sức khỏe và An toàn thực phẩm (DG-SANTE) Ủy ban Châu Âu (EC) và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đề nghị bổ sung một số doanh nghiệp mới (trong đó có DL 675) vào Danh sách các cơ sở được phép xuất khẩu vào EU và Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan thẩm quyền EU, Trung Quốc vẫn đang trong quá trình xử lý văn bản đề nghị của NAFI, chưa cập nhật bổ dung Danh sách mới. Hiện chưa có thông tin về thời điểm danh sách được chấp thuận. Sau khi có thông báo của cơ quan thẩm quyền các nước, Cục sẽ đăng tải danh sách doanh nghiệp được phép xuất khẩu vào Trung Quốc và EU trên Website của Cục theo địa chỉ:

http://www.nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-viet-nam-du-dieu-kien-bao-dam-an-toan-thuc-pham-va-xuat-khau-vao-cac-thi-truong_t221c330n39


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO