Hỏi bởi: Nguyễn Thị Hồng Ân  lúc 02:45 chiều ngày 14/09/2020a | 1 trả lời | 75 lượt xem

Công ty Sài Còn Food muốn xuất sản phẩm bánh chưng nhân thịt heo, thịt gà sang thị trường Nhật chúng tôi phải thực hiện các bước như thế nào

TRẢ LỜI

     Căn cứ mục VII Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ- CP ngày 02/02/2018, Cơ sở sản xuất bánh chưng thuộc ngành công thương quản lý.

       Vậy bạn cần liên hệ với Sở Công thương tại địa phuong để được hướng dẫn

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO