Hỏi bởi: Tran Tran  lúc 03:33 chiều ngày 10/09/2020a | 1 trả lời | 120 lượt xem

Xin quý cục cho hỏi. Tại điểm 1 mục 6.6 Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. Giới hạn E.Coli trong rau quả tươi được giới hạn bằng GAP, nhưng sp của chúng tôi k được trồng theo GAP thì phải làm thế nào. Mong quý cục giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!

TRẢ LỜI

      Giới hạn E. Coli trong rau quả được quy định như quy định của Thông tư số 05/2012/TT-BYT ngày 01/3/2012 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-2: 2012 đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.

     Đề nghị bạn nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO